Iný materiál / Zalomené brúsne kotúče k hrubému brúseniu – typ 27

TYP 27 – ZALOMENÉ K HRUBÉMU BRÚSENIU

Brúsne kotúče typ 27 so zosilnením sú určené pre hrubé brúsenie rôznych materiálov ako napr. oceľ, nicroocel, oceľová liatina a liatina, hliník, betón, kameň, terazzo, keramika a obzvlášť pre vyrovnávanie zvarových švov odhrotovanie, odstraňovanie drsnosti povrchových plôch a materiálových prídavkov u výkovkov a odliatkov. Môžu byť nasadené na prenosných uhlových - ručných elektrobrúskach a pohonom na stlačený vzduch.
© Webra Solutions 2012