Iný materiál / Dvojstranné kotúče kónické – typ 4

TYP 4 – DVOJSTRANNÉ KÓNICKÉ

Brúsne kotúče typ 4 s a bez vystuženia sú v prípade zlomenia brúsneho telesa vďaka ich konštrukcii a tvaru upínacej príruby proti vyhodeniu odstredivou silou vylomených kusov zaistené. Sú používané na hrubé brúsenie ocele, oceľoliatiny a liatiny, hliníka, bronzu a podobných materiálov. Sú nasadzované na špeciálnych brúskach s elektronáhonom a náhonom stlačeným vzduchom.om.
© Webra Solutions 2012