Iný materiál / Lamelové kotúče – rolky – pásy – listy – vulkánfíbrové kotúče / PS 22 K

Rozmezí zrnitosti::

16 24 30
36 40 50
60 80 100
120 150 180
220 240 280
320 360 400
500 600 800
1000 1200 1500
2000
Oblasti použití::

Dřevo Dřevo
Kov Kov


Pojivo: Umělá pryskyřice
Druh zrna: Korund
Druh posypu: polootevřený
Podložka: E

 

 
Číslo druhu zboží Šířka Délka Zrno Detaily
140608 70,00 mm 125,00 mm 80 › zobrazit  
131668 70,00 mm 125,00 mm 100 › zobrazit  
129801 70,00 mm 125,00 mm 120 › zobrazit  
135581 70,00 mm 125,00 mm 150 › zobrazit  
129802 70,00 mm 125,00 mm 180 › zobrazit  
149852 80,00 mm 133,00 mm 40 › zobrazit  
149853 80,00 mm 133,00 mm 60 › zobrazit  
149854 80,00 mm 133,00 mm 80 › zobrazit  
149855 80,00 mm 133,00 mm 100 › zobrazit  
149857 80,00 mm 133,00 mm 120 › zobrazit  
232741 80,00 mm 133,00 mm 150 › zobrazit  
232742 80,00 mm 133,00 mm 180 › zobrazit  
206371 80,00 mm 133,00 mm 220 › zobrazit  
103378 100,00 mm 115,00 mm 80 › zobrazit  
103379 100,00 mm 115,00 mm 100 › zobrazit  
103380 100,00 mm 115,00 mm 120 › zobrazit  
103381 100,00 mm 115,00 mm 150 › zobrazit  
103382 100,00 mm 115,00 mm 180 › zobrazit  
103383 100,00 mm 115,00 mm 220 › zobrazit  
82076 115,00 mm 115,00 mm 80 › zobrazit  
81638 115,00 mm 115,00 mm 100 › zobrazit  
81637 115,00 mm 115,00 mm 120 › zobrazit  
94721 115,00 mm 115,00 mm 150 › zobrazit  
122331 115,00 mm 230,00 mm 40 › zobrazit  
116647 115,00 mm 230,00 mm 60 › zobrazit  
116648 115,00 mm 230,00 mm 80 › zobrazit  
116649 115,00 mm 230,00 mm 100 › zobrazit  
114942 115,00 mm 230,00 mm 120 › zobrazit  
111500 115,00 mm 230,00 mm 150 › zobrazit  
© Webra Solutions 2012