Iný materiál / Lamelové kotúče – rolky – pásy – listy – vulkánfíbrové kotúče / SMT 631

Rozmedzie zrnitosti:

16 24 30
36 40 50
60 80 100
120 150 180
220 240 280
320 360 400
500 600 800
1000 1200 1500
2000
Oblasti použitia:

Nerez Nerez

 

Prevedenie: rovný
Pojivo: Umelá živica
Druh zrna: Zirkonkorund s multipojivom
Tanier: Skelná tkanina

 

© Webra Solutions 2012