Ardex

 

Stavebná chémia / Stavebné hmoty / ARDEX A 35

Označení produktu:
Rychlocement s ARDURAPID-EFEKTEM

Popis výrobku:

 • K přípravě rychle použitelných cementových potěr (plovoucích i spřažených)
 • Po 3 hodinách pochůzný.
 • Po 1 dni vyzrálý a připravený ke kladení krytin
 • Po 1 dni plně provozuschopný
 • Rychlá sanace podlah interiérů
 • Minimální pevnost předepsaná normou ÖNORM B 2232 je dosažena za jeden den
 • S optimalizovanými zpracovatelskými vlastnostmi:
 • Doba zpracování 60 minut
 • Konstantní konsistence i při delší době míchání a při delších přepravních vzdálenostech
 • Snadnější rozložení a roztažení potěrové malty
 • Delší doba pro vyrovnání a vyhlazení
Oblast použití:
Produkt je určen pro vnitřní prostory. Příprava cementových potěrů se speciálním cementem ARDEX A 35 s přísadou umělé pryskyřice se provádí promícháním s pískem o zrnitosti 0-8 mm a s vodou do zemitě vlhké až měkce plastické potěrové malty.
Pozn.: V případě vyrovnávek při sanacích na skrytých trámových stropech vhodná kombinace s produktem ARDEX SB 1 (speciálním pojivem pro polystyrenový granulát).

CEMENTOVÉ POTĚRY ARDURAPID
jsou pochůzné již po 3 hodinách
lze je ukládat jako plovoucí způsobem na oddělovací fólii
jsou již za jeden den zralé pro kladení podlahových krytin
Minimální pevnost předepsanou normou ÖNORM B 2232 dosahují za jeden den. Pro provádění potěrů platí ostatní platné směrnice pro cementové potěry, plovoucí, nebo spřažené.

Normy, předpisy, certifikáty: ÖNORM B 2232

Poměr míchání: Při poměru mísení 1:4 25 kg ARDEX A 35 = 1 originální pytel+100 kg písku 0-8 mm +6-11 l vody (podle vlhkosti písku). Při poměru mísení 1:5 25 kg ARDEX A 35 = 1 originální pytel+125 kg písku 0-8 mm +6-11 l vody (podle vlhkosti písku).

Hmotnost čerstvé malty: asi 2,0 kg/litr

Spotřeba materiálu: Při poměru mísení 1:4 přibližně 3,7 kg prášku na m² a cm, při poměru mísení 1:5 přibližně 3,1 kg prášku m² a cm

Doba zpracovatelnosti: asi 1 hodinu

Pochůznost/spárovatelnost: asi po 3 hodinách

Ochrana proti korozi: Nezpůsobuje korozi železa

Pevnost v tlaku: Při poměru mísení 1:4 po 1 dni cca 25,0 N/mm², po 3 dnech cca 35,0 N/mm², po 28 dnech cca 45,0 N/mm². Při poměru mísení 1:5 po 1 dni cca 17,0 N/mm², po 3 dnech cca 30,0 N/mm², po 28 dnech cca 35,0 N/mm².

Pevnost v tahu za ohybu: Při poměru mísení 1:4 po 1 dni cca 5,0 N/mm², po 3 dnech cca 6,0 N/mm², po 28 dnech cca 9,0 N/mm². Při poměru mísení 1:5 po 1 dni cca 4,0 N/mm², po 3 dnech cca 5,0 N/mm², po 28 dnech cca 6,0 N/mm².

Vhodnost pro podlahové vytápění: ANO

Balení: Pytle po 25 kg netto.

Skladování: V suchých prostorách asi 12 měsíců v uzavřených originálních obalech.

Technický list si môžete stiahnuť tu

© Webra Solutions 2012