Ardex

 

Stavebná chémia / Stavebné hmoty / ARDEX SB 1

Označení produktu:
Rychle tuhnoucí pojivo polystyrenového granulátu s

Popis výrobku:
  • Pro rychlé zhotovení vyrovnávací vrstvy
  • Po 1 dni vyzrálý
  • S optimálními technologickými vlastnostmi:
  • Doba zpracovatelnosti cca. 60 minut
Oblast použití:
Produkt je určen pro vnitřní prostory.
Rychle tuhnoucí pojivo polystyrenového granulátu pro rychlé zhotovení vyrovnávací vrstvy, která je po 1 dni vyzrálá a suchá. Pro vrstvy do 30 cm.

Normy, předpisy, certifikáty: Tepelná vodivost: 0,047 [W/mm.K]
                                                      Paropropustnost-Součinitel difuzního odporu vodních par: µ 4,3
                                                      Dynamická tuhost: s´ 34,9 MN/m³

Poměr míchání: Smíchat nejdříve 25 kg ARDEX SB 1 s 10 litry vody a poté s 200 litry polystyrenového granulátu. Nepoužívejte větší množství vody. Nepřimíchávejte další pojiva nebo jiné přísady.

Spotřeba materiálu: asi 1,25 kg prášku /m² v síle 1cm (100 až 125 kg ARDEX SB 1 na m³)

Vyzrálost pro pokládku: Po asi 1 dni

Balení: Pytle po 25 kg netto.

Skladování:
V suchých prostorách asi 12 měsíců v uzavřených originálních obalech.

Technický list si môžete stiahnuť tu © Webra Solutions 2012