Ardex

 

Stavebná chémia / Stavebné hmoty / ARDEX A 38

Popis výrobku:
  • 4-hodinové potěrové pojivo
  • Pro interiéry a exteriéry
  • Po 2 dnech je možno lepit elastické a textilní krytiny a parkety
  • Doba zpracovatelnosti 60 minut
Pro zhotovení rychle použitelných a pro pokládku připravených cementových potěrů na izolační vrstvě, na separační vrstvě a spřažených potěrů.Po 4 hodinách je potěr připraven k pokládce dlažby, přírodního kamene a betonových desek
Pojivový systém s kontrolovanou stabilitou rozměrů = vytvrdání a schnutí téměř bez smršťování a pnutí.


Oblast použití: Interiér a exteriér:
Zhotovení rychle použitelných cementových potěrů, na nichž je možno rychle provádět pokládací práce, a to spřažených potěrů, plovoucích potěrů na separační vrstvě, plovoucích potěrů na izolační vrstvě, potěrů s podlahovým vytápěním
Umožňuje následné lepení a kladení dlažby,
dlažby z přírodního kamene a betonových dlaždic,
elastických a textilních podlahovin, parket

Normy, předpisy, certifikáty:
Splňuje požadavky DIN 18560 a ÖNORM B 2232 (třída pevnosti CT-C35-F5)

Poměr míchání: poměr míchání 1:5, 25 kg ARDEX A 38 s 125 kg písku zrnitosti 0—8 mm a 6—11 litrů vody

Sypká hmotnost: 1,0 kg/l

Hmotnost čerstvé malty: cca 2,0 kg/l

Spotřeba materiálu: 3,1 kg prášku na m2 a cm

Doba zpracovatelnosti: cca 60 min.

Pochůznost
: po cca 2—3 hod.

Dlažba pochůzná po: po cca 4 hodinách

Ochrana proti korozi: nepůsobí korozivně na ocel

Balení: Pytle po 25 kg netto.

Skladování: V suchu, chraňte před mrazem, v originálním uzavřeném balení cca 12 měsíců

Technický list si môžete stiahnuť tu 
© Webra Solutions 2012