replica watches" /> Ardex, Alvardex | Penetráčné nátery


Ardex

 

Stavebná chémia / Penetráčné nátery / ARDEX EP 2000

Označení produktu:
Multifunkční epoxidová pryskyřice

Popis výrobku:
 • Uzavření proti vzlínající vlhkosti
 • Základní nátěr a zpevnění podkladů
 • Zalévání trhlin v potěrech a betonu
 • Adhezní můstek
 • Ochrana výztuže
 • Neobsahuje rozpouštědla
 • Odolná vůči chemikáliím
 • Nanášení válečkováním nebo natíráním
 • Snadná zpracovatelnost
 • Vysoká přídržnost
 • Dvousložková
ARDEX EP 2000 je nízko viskózní, neplněná dvousložková epoxidová pryskyřice neobsahující rozpouštědla.
Epoxidová pryskyřice ARDEX EP 2000 je po vytvrzení vodotěsná, odolná vůči mrazu a povětrnostním vlivům, má vysokou vlastní pevnost a prakticky neoddělitelně přilne ke všem vhodným podkladovým materiálům. Epoxidová pryskyřice ARDEX EP 2000 je odolná vůči vodním roztokům solí a louhů a celé řadě zředěných minerálních a organických kyselin a organických kapalin a roztoků.


Oblast použití:
Produkt je určen pro vnitřní i vnější prostory. Podlahy.Uzavření vůči vzlínající vlhkosti. Základní a zpevňovací nátěr na podklady. Zalévání trhlin v potěrech a betonu. Adhezní můstek, ochrana výztuže.

Poměr míchání: Je dán balením.

Hmotnost čerstvé malty: asi 1,1 kg/litr

Spotřeba materiálu: U plošného nanášení podle savosti podkladu cca 300g/m², při uzavírání trhlin a spár podle šířky a hloubky cca 300 g/m.

Doba zpracovatelnosti: asi 0,5 hodiny

Pochůznost/spárovatelnost: Po asi 6 hodinách

Zatížitelnost: Po 24 hodinách tvrdnutí mechanicky zatižitelná. Chemická odolnost je dosažena přibližně po 7 dnech.

Označení nebezpečnosti látek(podle zák.č. 157/1998sb.): Xi dráždí (složka A), leptá (složka B)

Označení pro transport: Třída 8, Ziff. 53c, UN-Nr. 2735,Polyamin, fl., leptající, n.a.g.

Gis kód: RE 1 = neobsahuje rozpouštědla

Balení: Nádoba s druhou nádobou ve víku - celkový obsah 4,5 kg netto.

Skladování: V suchém prostředí asi 12 měsíců v originálním uzavřeném obalu.

Technický list si môžete stiahnuť tu 
 

© Webra Solutions 2012