replica watches" /> Ardex, Alvardex | Penetráčné nátery


Ardex

 

Stavebná chémia / Penetráčné nátery / ARDEX FB

Označení produktu:
Zalévací pryskyřice

Popis výrobku:

  • Na bázi epoxidové pryskyřice
  • K pevnému uzavření trhlin
  • v potěrech a jiných podkladech
  • Jako propojovací můstek
  • mezi stávajícím podkladem a čerstvým betonem
  • Ochrana výztuže před korozí
  • Tekutá konzistence
  • Výborná pronikavost do podkladu
  • Vysoká přilnavost k podkladu
Zalévací pryskyřice se skládá z šedého epoxidového komponentu A a z čirého tužidla B.Pro zpracování se oba komponety důkladně promíchají a směs je nutno při teplotě 18 - 20°C zpracovat asi do 1,5 hod.
Po asi 24 hod. je již možné mechanické zatěžování.


Oblast použití:
Zalévací pryskyřice se skládá z šedého epoxidového komponentu A a z čirého tužidla B. Pro zpracování se oba komponety důkladně promíchají a směs je nutno při teplotě 18 - 20°C zpracovat asi do 1,5 hod.  Po asi 24 hod. je již možné mechanické zatěžování.

Poměr míchání: Je dán balením.

Hmotnost čerstvé malty: asi 1,5 kg/litr

Spotřeba materiálu: U lepení prasklin podle jejich šíře, hloubky a zvoleného způsobu 0,17 - 0,3 kg na běžný metr praskliny, u propojování starého betonu s novým cca 1kg/m², u nátěrů výztuže cca 0,15 kg/m2 plochy povrchu výztuže.

Doba zpracovatelnosti: asi 1,5 hodiny

Zatížitelnost: po 1 dni

Pevnost v tlaku: Po 1 dni asi 40 N/mm², po 3 dnech asi 50 N/mm², po 7 dnech asi 55 N/mm² po 28 dnech asi 65 N/mm²

Pevnost v tahu za ohybu: Po 1 dni asi 25 N/mm², po 3 dnech asi 30 N/mm², po 7 dnech asi 35 N/mm² po 28 dnech asi 35 N/mm²

Označení nebezpečnosti látek(podle zák.č. 157/1998sb.): Xi dráždí (složka A), leptá (složka B)

Označení pro transport: žádné

Gis kód: RE 1 = neobsahuje rozpouštědla

Balení: Plastové nádoby po 1 kg netto

Skladování: V suchém prostředí asi 12 měsíců v originálním uzavřeném obalu.

Technický list si môžete stiahnuť tu 
 

© Webra Solutions 2012