replica watches" /> Ardex, Alvardex | Nivelačné a opravné hmoty


Ardex

 

Stavebná chémia / Nivelačné a opravné hmoty / ARDEX K 15

Označení produktu:
Vyhlazovací samonivelizační hmota s ARDURAPID

Popis výrobku:

  • Na bázi cementu
  • Stěrková hmota
  • Vyrovnávací hmota
  • Nivelizační hmota
  • Tenkovrstvý potěr
  • Samovyhlazovací
  • Jedním pracovním postupem jsou plochy hotovy pro kladení krytin
  • Bez trhlin i v silných vrstvách
  • Použitelný i na potěrech z litého asfaltu
  • Pumpovatelný
Šedý prášek se speciálními cementy a dobře dispergo-vatelnými umělými hmotami.Smícháním s vodou vznikne hladká, silně roztékavá, samovyhlazovací malta, kterou lze zpracovávat po dobu asi 1/2 hod. Malta vytvrzuje hydratací a schnutím do vrstvy bez pnutí, která je asi po 2 hod. pochůzná, a již po 24 hod. zatěžovatelná se zbytkovou vlhkosti pod 3%, což umožňuje i následné povrchové úpravy, jako nátěry, kladení krytin, dlažeb a parket.


Oblast použití:
Produkt je určen pouze pro vnitřní použití ! K stěrkování, vyrovnání, nivelizaci a správkám podlahových podkladů z cementu, mazanin z litého asfaltu, anhydritu a jiných podkladů před kladením podlahových krytin.  K propojenému vyrovnání hrubých betonových desek, před použitím podlahových krytin, nebo pro užitný povrch, ve sklepích, kotelnách, na půdách, ve skladech, garážích a halách středně těžkého průmyslu. Samonivelizační, pumpovatelná, bez prasklin i v silných vrstvách, zatěžo-vatelná dopravními prostředky do 300 kg / cm² v tlaku.

Poměr míchání: Asi 6 litrů vody : 25 kg prášku, což opovídá asi 1 objem.dílu vody : 3,5 objem.dílů prášku.

Sypká hmotnost: asi 1,2 kg / litr

Hmotnost čerstvé malty: asi 1,9 kg / litr

Spotřeba materiálu: asi 1,5 kg prášku /m² v síle 1mm

Doba zpracovatelnosti: asi 0,5 hodiny

Pochůznost/spárovatelnost: Po asi 2 hodinách

Vyzrálost pro pokládku: Po asi 1 dni

Pevnost v tlaku:
Po 1 dni cca 12,0 N/mm², po 3 dnech cca 20.0 N/mm², po 7 dnech cca 25.0 N/mm², po 28 dnech cca 30.0 N/mm².

Pevnost v tlaku (zkuš.metoda kuličkou-Brinell ): Po 1 dni 40,0 N/mm², po 3 dnech 50,0 N/mm², po 7 dnech 55,0 N/mm², po 28 dnech 60,0 N/mm².

Pevnost v tahu za ohybu: o 1 dni cca 5,0 N/mm², po 3 dnech cca 6.0 N/mm², po 7 dnech cca 7.0 N/mm², po 28 dnech cca 10.0 N/mm².

Vhodnost pro zatížení kolečkovým nábytkem: ANO

Vhodnost pro podlahové vytápění
: ANO

Gis kód: ZP 1 = produkt obsahující cement

Balení: Pytle po 25 kg netto.

Skladování: V suchých prostorách asi 12 měsíců v uzavřených originálních obalech.

Technický list si môžete stiahnuť tu 
 

© Webra Solutions 2012