Ardex

 

Stavebná chémia / Lepidlá / izolácie / ARDEX WA epoxidové lepidlo

Označení produktu:
Epoxidová lepicí malta

Popis výrobku:
  • K lepení obkladů, kyselinovzdorných a loupaných obkladů
  • Odolná chemikáliím
  • Vysoce zatěžovatelná

ARDEX WA je po vytvrdnutí vodotěsný, odolný proti mrazu a povětrnosti, má vynikající pevnost a drží prakticky neoddělitelně na vhodných podkladech, jako jsou beton, cementové potěry a omítky, dřevotříska, terrazo, staré obklady a dlažby.


Oblast použití:
Produkt je určen pro vnější i vnitřní použití.Lepení a spárování běžných i kyselinovzdorných obkladů a štípaných obkladů, na stěnách a podlahách zvláštních staveb, kde by únosnost a odolnost běžných malt nepostačovala, jako např. na jatkách, v mlékárnách, velkokuchyních a vývařovnách, v pivovarech, baterkárnách, cukrovarech, silech, stájích, kravínech a vepřínech, bazénech a léčivých lázních, ve sprchách, koupelnách, plovárnách, sportovních a prodejních objektech -v těchto případech i jako ochrana podkladů proti vlhkosti. Po vytvrdnutí (cca 7 dní při 18 - 20 °C) je ARDEX WA odolný chemikáliím: solným roztokům a louhům, jakož i řadě ředěných minerálních a organických kyselin, organických kapalin a roztoků, viz. tabulka na zadní straně. Ve zvláštních případech je nutno odolnost konzultovat s výrobcem.Hladký, uzavřený a barevně stálý povrch nežloutne a netmavne, není náchylný k znečistění a je odolný proti všem běžným čisticím a desinfekčním prostředkům. Intenzivně barvící látky, jako např. káva, čaj, ovocné šťávy a pod. mohou při dlouhodobém působení vyvolat zbarvení povrchu.
Odolnost chemikáliím je při teplotách 18-20°C dosažena po 7 dnech.

ARDEX WA je ve vytvrzeném stavu (po ca 7 dnech) fyziologicky nezávadný.

Poměr míchání: Je dán množstvím komponentů v nádobách.

Hmotnost čerstvé malty: asi 1,5 kg/l

Spotřeba materiálu: Na hladkém podkladu: ozubení 3x3x3 mm-asi 1,5 kg prášku / m², při ozubení 6x6x6 mm asi 2,7 kg prášku / m², při ozubení 8x8x8 mm asi 3,7 kg prášku / m²

Doba zpracovatelnosti: asi 1,5 hodiny

Čas pro pokládku: asi 1,5 hodiny

Čas pro korekci: asi 1,5 hodiny

Pochůznost/spárovatelnost: asi po 12 hod.

Přídržnost: po 28 dnech suchého i mokrého uložení >3,0 N/mm²

Pevnost v tlaku: Po 1 dni asi 60,0 N/mm², po 28 dnech asi 70,0 N/mm²

Pevnost v tahu za ohybu: po 1 dni asi 35,0 N/mm², po 28 dnech asi 43,0 N /mm²

Označení nebezpečnosti látek(podle zák.č. 157/1998sb.): Xi - dráždivý (pryskyřice), C - leptající (tužidlo)

Označení pro transport: žádné

Balení: Základní pasta - plechovky po 3,00 kg netto, tužidlo - plechovky po 1,00 kg netto.

Skladování: V suchu, neklopit! V originálních uzavřených nádobách min.1 rok. Eventuální zatuhnutí pasty během skladování neovlivňuje kvalitu a lze nahřátím nádoby před mícháním odstranit. Načaté nádoby je nutno opět dobře uzavřít

Technický list si môžete