Ardex

 

Stavebná chémia / Lepidlá / izolácie / ARDEX S 2-K - hydroizolační hmota

Označenie produktu:
Hydroizolačná hmota

Popis výrobku:

  • Izolácia proti vlhkosti pod dlažby a obklady v interiéroch a exteriéroch.
  • Na báze epoxidovej živice
  • Odolná voči chemikáliám
  • premosťovaciu trhliny
  • Nanášanie valčekovaním alebo stierkovaním
  • vysoká zaťažiteľnosť
  • ľahká spracovateľnosť
  • Spĺňa požiadavky predpisu
  • "Pokyny pre vykonávanie tesnenie v spojení s obklady a obložením z obkladačiek a dosiek pre vnútorné aj vonkajšie použitie "ZDB.


ARDEX P 2-K je flexibilná dvojzložková izolačná hmota na báze modifikovaných epoxidových živíc so schopnosťou premostenie trhlín.

ARDEX P 2-K je po vytvrdnutí vodotesný, odolný voči mrazu a vplyvom počasia, má vysokú flexibilitu aje odolný voči vodným roztokom solí a lúhov a celej rade zriedených minerálnych a organických kyselín a organických tekutín a roztokov.

Oblasť použitia:
Produkt je určený pre vnútorné aj vonkajšie priestory. Steny i podlahy. Izolácia plôch stien a podláh pod obklady a dlažby v termálnych a plaveckých bazénoch, v sprchách, práčovniach, na balkónoch a terasách, vo veľkokuchyniach, mliekarňach, pivovaroch, v prevádzkach spracovávajúcich mäso, tuky a ryby, v prevádzkach papierenského, kožiarskeho a textilného priemyslu.


Pomer miešania: Je daný balením.

Hmotnosť čerstvej malty: cca 1,3 kg/liter

Spotreba materiálu: Približne 1,3 kg na a mm hrúbky.

Doba spracovatelnosti: asi 45 minút

Doba pre vytvrdenie: asi 16 hodín

Označenie nebezpečnosti látok(podla zák.č. 157/1998sb.): Xi dráždi (zložka A), leptá (zložka B)

Označenie pre transport:Trieda 9 č 11c, UN. 3082, ekologicky nebezpečná látka, gl., Nag, (zložka A), 8. č 53c, UN. 2735, polyamíny, kap. leptá, n.a.g. (zložka B)

Gis kód: RE1 (zložka A), RE2 (zložka B)

Balenie: Nádoba po 5 kg netto - zložka A, Nádoba po 5 kg netto - zložka B

Skladovanie: V chlade a suchu. Skladovateľnosť 6 mesiacov v originálnych uzavretých nádobách.

Technický list si môžete stiahnuť tu 
 

© Webra Solutions 2012