Ardex

 

Stavebná chémia / Lepidlá / izolácie / ARDEX P 2-K - základní nátěr

Označenie produktu:
Základný náter

Popis výrobku:
 

  • K základným náterom v systéme s izolačnou hmotou ARDEX P 2-K
  • neobsahuje rozpúšťadlá
  • Vysoká penetračná schopnosť
  • ľahká spracovateľnosť
  • Nanášanie valčekovaním alebo natieraním

ARDEX P 2-K základný náter je nízko viskózny, neplnená dvojzložková epoxidová živicane obsahujúce rozpúšťadlá s vysokou penetračnou schopnosťou. Jedno balenie 5 kg sa skladá z 3,3 kg zložky A a 1,7 kg zložky B.

ARDEX 2-K základný náter je po vytvrdnutí odolný voči vode, voči mrazu a poveternostným vplyvom, voči chemikáliám a prakticky neoddeliteľne priľne ku všetkým vhodným podkladovým materiálom.

Oblasť použitia:
Produkt je určený pre vnútorné aj vonkajšie priestory. Steny i podlahy. Základný náter podkladov z betónu,ľahčeného betónu, cementového poteru, omietok vápennocementových a cementových pred nanášaním izolačnej hmoty ARDEX 2-K.

Pomer miešania: Je daný balením

Hmotnosť čerstvej malty: cca 1,1 kg/liter

Spotreba materiálu: Približne 200-300g na m²

Doba spracovatelnosti: asi 30 minút

Doba pre vytvrdenie: asi 16 hodín

Označenie nebezpečnosti látok(podla zák.č. 157/1998sb.): Xi dráždi (zložka A), leptá (zložka B)

Označenie pre transport: Trieda 8. č 53c, UN. 2735, polyamíny, kap. leptá, n.a.g.

Gis kód: RE 1 = neobsahuje rozpúšťadlá

Balenie: Nádoba s druhou nádobou vo veku - celkový obsah 5 kg netto

Skladovanie: V chlade a suchu. Skladovateľnosť 6 mesiacov v originálnych uzavretých nádobách.

Technický list si môžete stiahnuť tu 
 

© Webra Solutions 2012