Ardex

 

Stavebná chémia / Lepidlá / izolácie / ARDEX X7G

Označenie produktu:
Tenkovrstvová lepiaca flexibilná malta šedá


Popis výrobku:
 • Na báze cementu
 • odolný vode
 • Mrazuvzdorný
 • Flexibilný
 • Na lepenie dlažieb, obkladov a izolačných hmôt
 • Vhodný pre slinutou dlažbu
 • Tenkovrstvová malta podľa DIN 18 156-M
 • Nehorľavá stavebná hmota
 • Trieda A1 podľa DIN 4102, diel 1,
 • Skúšobná značka PA-III 4,53
 • Použiteľný pre nádrže na pitnú vodu


Oblasť použitia:
 
Produkt je určený pre vonkajšie i vnútorné použitie.Lepenie savých i nesavých dlažieb, obkladov stien i stropov, mozaiky zo skla a porcelánu, ako aj lepenie a stierkovanie penových dosiek z polystyrénu, polyuretánu a fenolové živice.Kladenie savých i nesavých dlažieb na mazané-nách s podlahovým kúrením.Na kladenie silne profilovaných obkladov a keramických platní o rozdielnej hrúbke do silnejšieho maltového lôžka za použitie hladidla s hrubým ozubením je možné pridať do ARDEX X7G piesok.Lepenie dosiek v "suchej výstavbe" (napr. sadrokartónových), dosiek tepelne a zvukovo izolačných, a pohľadových.Lepenie keramických obkladov v nádržiach na pitnú vodu (skúšobný protokol hygienického inštitútu Gelsenkirchen z 19.11.1989 - Dir.Tgb.-Nr. E 2735A/89/G)


Normy, predpisy, certifikáty: DIN 18 156-M
Lepenie keramických obkladov v nádržiach na pitnú vodu (skúšobný protokol hygienického inštitútu Gelsenkirchen z 19.11.1989 – Dir.Tgb.-Nr. E 2735A/89/G).

Pomer miešania: Na rozmiešanie 25 kg prášku potrebujeme 9 až 12 litrov vody v závislosti od formátu dlažby, obkladu.

Hmotnosť čerstvej malty:
cca 1,5 kg/l

Spotreba materiálu: Podla kvality podkladu a velkosti ozubenia nanášacej stierky: ozubenie 3x3x3mm - 1,0 kg prášku / m², ozubenie 6x6x6mm - 1,7 kg prášku / m², ozubenie 8x8x8mm - 2,0 kg prášku / m²

Začiatok tuhnutia: asi po 5 hod. / 20°C

Koniec tuhnutia: asi po 18 hod. / 20°C

Pochôdznosť / spárovatelnost:cca po 24 hodinách

 

Škárovanie obkladov stien: cca po 24 hodinách

Pevnosť v tlaku: Po 28 dňoch 18,2 N / mm ²

Pevnosť v tlaku (zkuš.metoda guličkou-Brinell): Po 28 dňoch 41,0 N / mm ²

Pevnosť v ťahu za ohybu: Po 28 dnech 6,5 N/mm²

Pevnosť v šmyku, strihu:Po 28 dňoch uloženia: kameninové obklady 1,37 N / mm ², keramické obklady 1,22 N / mm ², po následných mrazových cykloch: keramické obklady 1,85 N / mm ², po 28 dňoch uloženia vo vode: kameninové obklady 1,14 N / mm ², keramické obklady 1,46 N / mm ²

Balenie: Vrecia po 25 kg netto.

Skladovanie: V suchu.

Technický list si môžete stiahnuť tu
© Webra Solutions 2012