Ardex

 

Stavebná chémia / Lepidlá / izolácie / ARDEX X 78 S

Popis výrobku:

 • Microtec Flexibilná lepiaca malta na podlahu, rýchla
 • Na báze cementu
 • Spĺňa klasifikáciu F (prídržnosť 0,5 N/mm2) už po 6 hodinách
 • Pokládka a lepenie kameniny, spekané dlažby, betónové dlažby, prírodného kameňa, v interiéri i exteriéri.
 • Spevnenie vláknami umožňuje:
 • kompenzáciu šmykového napätia
 • zvýšenie prídržnosti
 • obmedzenie deformácií
 • Po cca 90 minútach od nalepenia pochôdzna a škárovateľný
 • Vodovzdorná
 • Mrazuvzdorná
 • Flexibilná
 • vysoká výdatnosť
 • jednoduché spracovanie
 • Bez vápenných výkvetov pomocou špeciálnych aditív
 • Kompletné uloženie bez použitia tekutého lôžka.

Oblasť použitia:
Produkt je určený pre vonkajšie i vnútorné použitie.
Tvorba flexibilného maltového lôžka s mäkkou konzistenciou, ktoré umožňuje celoplošné položenie spôsobom "Floating".
Pokládka a lepenie
obkladov a dlažieb z kameniny, spekané dlažby a vysoko spekané dlažby
mozaiky zo skla a porcelánu
betónových dosiek
dosiek z prírodného kameňa, ktoré nie sú citlivé na vlhkosť
Lepenie obkladov a dosiek
na balkónoch a terasách
v bazénoch
na vykurovaných poteroch
vo vysoko zaťažiteľných priemyselných a živnostenských prevádzkach
Lepenie obkladov a dlažieb na ešte pracujúcich podkladoch z betónu a muriva (min. 3 mesiace starého)

Normy, predpisy, certifikáty: Splňuje požiadavky C2 podla EN 12004

Pomer miešania: asi 8 l vody : 25 kg prášku, tj. v objemových dieloch asi 1 diel vody : 2 3/4 dielu prášku

Sypká hmotnosť: cca 1,2 kg/l

Hmotnosť čerstvej malty: cca 1,6 kg/l

Spotreba materiálu: asi 1,0 kg prášku /m² v sile 1mm

Doba spracovatelnosti: asi 30 min.

Čas pro korekciu: asi 15 minut

Pochôdznosť: asi po 90 min., Potom je možné spárovať

Osadzovanie a pokladanie: asi 30 minút (merané pri čerstvej malte)

Vhodnosť pre podlahové vykurovanie: áno

Balenie:vrecia 25 kg netto

Skladovanie: v suchých priestoroch cca 12 mesiacov v originálnom balení
 
Technický list si môžete stiahnuť tu 
 
 
© Webra Solutions 2012