Ardex

 

Stavebná chémia / Lepidlá / izolácie / ARDEX X 77 W

Popis výrobku:

 • Microtec Flexibilná lepiaca malta
 • Na báze cementu
 • Pokládka a lepenie obkladov a dlažieb VEV vnútorných a
  vonkajších priestoroch, špeciálne pre sklenenú mozaiku, mozaiku z porcelánu a keramiky, priesvitné dosky z 
  prírodného kameňa a pre ďalšie použitie, kde je požadované
  biele lepidlo
 • Spevnenie vláknami umožňuje:
 • kompenzáciu šmykového napätia
 • zvýšenie prídržnosti
 • obmedzenie deformácií
 • Vodovzdorná
 • Mrazuvzdorná
 • Flexibilná
 • vysoká výdatnosť
 • jednoduché spracovanie
 • Bez vápenných výkvetov pomocou špeciálnych aditív

Oblasť použitia:
Produkt je určený pre vonkajšie i vnútorné použitie.
Tvorba flexibilného maltového lôžka.
Pokládka a lepenie
sklenené mozaiky
mozaiky z porcelánu a keramiky
priesvitných dosiek z prírodného kameňa (lepidlo nie je nie je citlivé na vlhkosť)
obkladov a dlažieb z kameniny, spekané dlažby a vysoko spekané dlažby
betónových stavebných dosiek
lepenie
vhodných stavebných dosiek napr. sadrokartónových
izolačných dosiek z tvrdej peny a minerálnych vlákien
obkladových dielcov (izolačných dosiek z tvrdej peny, obojstranne kašírovaných maltou)
Lepenie dlažieb a obkladov v bazénoch
Lepenie keramických obkladov fasád
Lepenie obkladov a dlažieb na ešte pracujúcich podkladoch z betónu a muriva (min. 3 mesiace starého)
Dlažby u poterov s podlahovýcm kúrením

Normy, predpisy, certifikáty: Splňuje požiadavky C2 podla EN 12004

Pomer miešania: asi 11,5 l vody : 25 kg prášku, tj. v objemových dieloch asi 1 diel vody : 2 ¼ dielu prášku

Sypká hmotnosť: cca 1,0 kg/l

Hmotnosť čerstvej malty: cca 1,6 kg/l

Spotreba materiálu: na hladkom podklade pri veľkosti zubov 3x3x3 mm asi 1,1 kg prášku/m2, pri veľkosti zubov 6x6x6 mm asi 2,0 kg prášku/m2, pri veľkosti zubov 8x8x8 mm asi 2,5 kg prášku/m2

Doba spracovatelnosti: asi 3 hod.

Čas pre korekciu: asi 15 – 30 minút

pochôdznosť: asi po 1 dni, potom je možné spárovať

Osadzovanie a pokladanie:asi 60 minút

Škárovanie obkladov stien: asi po 8 hodinách

Balenie: vrecia 25 kg netto

Skladovanie: v suchých priestoroch cca 12 mesiacov v originálnom balení
 
Technický list si môžete stiahnuť tu 
 
 

© Webra Solutions 2012