Ardex

 

Stavebná chémia / Lepidlá / izolácie / ARDEX X 77

Popis výrobku:

 • MICROTEC Flexibilná lepiaca malta
 • Na báze cementu
 • Pokládka a lepenie obkladov a dlažieb z kameniny, spekané
  dlažby a vysoko spekané dlažby, stavebných dosiek z betónu a prírodného kameňa, pre vnútorné i vonkajšie použitie
 • Spevnenie vláknami umožňuje:
 • Kompenzáciu šmykového napätia
 • Zvýšenie prídržnosti
 • Obmedzenie deformácií
 • Vodovzdorná
 • Mrazuvzdorná
 • Flexibilná
 • Vysoká výdatnosť
 • Jednoduché spracovanie
 • Bez vápenných výkvetov pomocou špeciálnych aditív


Oblasť použitia:
Produkt je určený pre vonkajšie i vnútorné použitie.
Tvorba flexibilného maltového lôžka.
Pokládka a lepenie
obkladov a dlažieb z kameniny, spekané dlažby a vysoko spekané dlažby
mozaiky zo skla a porcelánu
betónových stavebných dosiek                                                                                                      dosiek z prírodného kameňa okrem mramoruNormy, predpisy, certifikáty: Spĺňa požiadavky C2 podľa EN 12004

Pomer miešania:asi 11 l vody: 25 kg prášku, tj v objemových dieloch asi 1 diel vody: 2 ¼ dielu prášku

Sypká hmotnosť: cca 1,0 kg/l

Hmotnosť čerstvej malty: cca 1,5 kg/l

Spotreba materiálu: na hladkom podklade pri veľkosti zubov 3x3x3 mm asi 1,0 kg prášku/m2, pri veľkosti zubov 6x6x6 mm asi 1,6 kg prášku/m2, pri veľkosti zubov 8x8x8 mm asi 2,2 kg prášku/m2

Doba spracovatelnosti: asi 3 hod.

Čas pre korekciu: asi 15 – 30 minút

Dlažba pochôdzna: asi po 1 dni, potom je možné spárovať

Osadzovanie a kladenie: asi 60 minút (merané pri čerstvej malte)

Vhodnosť pre zaťaženie kolieskovým nábytkom: áno

Balenie: vrerce 25 kg netto

Skladovanie: v suchých priestoroch cca 12 mesiacov v originálnom balení
 
Technický list si môžete stiahnuť tu 
 
 

© Webra Solutions 2012